Μελέτη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων Χ.Υ.Τ.Α. και διαμετακομιστικού σταθμού επαρχίας Πάφου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων Χ.Υ.Τ.Α. και διαμετακομιστικού σταθμού επαρχίας Πάφου

Γιανναράς, Ευστάθιος
Ζήνωνος, Κωνσταντίνος

Ο νέος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Πάφου αποτελεί έργο που καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των στερεών αστικών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Πάφου. Η οργάνωση του νέου Χ.Υ.Τ.Α. έχει δώσει λύση στο πρόβλημα διάθεσης των αστικών απορριμμάτων και έχει δώσει παράλληλα την ευκαιρία για την οριστική διακοπή της λειτουργίας των υφιστάμενων χώρων διάθεσης σε όλη την επαρχία Πάφου, όπου η ταφή των απορριμμάτων λάμβανε χώρα σε σχεδόν ανεξέλεγκτη μορφή, χωρίς την απαραίτητη υποδομή για την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Σταθμού Μεταφόρτωσης που στο σύνολο τους θα δέχονται τα αστικά απορρίμματα των οικισμών της επαρχίας Πάφου. Η σκοπιμότητα των έργων ήταν προφανής αφού η διασπορά των χώρων απόρριψης απορριμμάτων και η άνευ ειδικής επιστημονικής μεθόδου διαχείρισης τους, είχε σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητα ζωής των κατοίκων και επομένως η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων οργανωμένων χώρων ήταν προφανής και επείγουσα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.