Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων

Γιαννόπουλος, Αθανάσιος
Τσίγκα, Δήμητρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά στο σχεδιασμό μιας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που θα εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 800 ατόμων, έτσι ώστε τα επεξεργασμένα λύματα να πληρούν τους όρους των Υγειονομικών διατάξεων «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», αλλά και τις προδιαγραφές της Κοινοτικής οδηγίας 91/271 (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την ΚΥΑ 5673/400/05-03-97, ΦΕΚ 192Β/14-03

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.