Ηλεκτρονική παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων: αποτελέσματα, βελτιωτικές παρεμβάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ηλεκτρονική παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων: αποτελέσματα, βελτιωτικές παρεμβάσεις

Μιμιλίδης, Ηλίας

Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με τον τομέα της εποπτείας στις επιχείρησης και παρουσιάζει και ηλεκτρονικά μέσα με τα οποία μπορεί να ασκηθεί αυτή. Για την συλλογή των πληροφοριών που αναφέρουμε στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ξενόγλωσσα βιβλία και άρθρα. Οι εργασία χωρίζετε σε 3 κύρια μέρη, το πρώτο με τίτλο «Επιχειρησιακά λογισμικά και τεχνικές», όπου παρουσιάζουμε τα ηλεκτρονικά μέσα με τα οποία μπορεί να ασκηθεί η εποπτεία μέσα σε μια επιχείρηση. Η τεχνολογία μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στις επιχειρήσεις για τον προγραμματισμό τους, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, και άλλους τομείς. Εξετάζουμε το Microsoft Office Project, λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω, και παρουσιάζουμε κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει. Εταιρίες λογισμικών (software) βοηθούν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν λογισμικά προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας με τίτλο «Εποπτεία και καθοδήγηση προσωπικού» εξετάζουμε τον ρόλο, το πεδίο δράσης, και την έννοια της Υπηρεσίας Προσωπικού (ή Διεύθυνση ή Τμήμα ή Γραφείο Προσωπικού) σε μια επιχείρηση. Ακόμα εξετάζουμε τον ρόλο του επόπτη (ή εργοδηγού), ποιες είναι οι ευθύνες του, οι ενέργειες του στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση των επιχειρηματικών στόχων που απασχολούν ολόκληρη την επιχείρηση. Επίσης αναλύουμε την σχέση διοίκησης - εποπτείας στην επιχείρηση. Μελετάμε την Διαχείριση της Απόδοσης με βάση τα αποτελέσματα, δηλαδή συλλέξαμε πληροφορίες αναθεώρησης για τους διάφορους τρόπους ότι η απόδοση μπορεί να αξιολογηθεί. Στο τρίτο μέρος της εργασίας με τίτλο «Διαχείριση της απόδοσης» Μελετάμε την Διαχείριση της Απόδοσης με βάση τα αποτελέσματα, δηλαδή συλλέξαμε πληροφορίες αναθεώρησης για τους διάφορους τρόπους ότι η απόδοση μπορεί να αξιολογηθεί. Μελετάμε την Διαχείριση απόδοσης με βάση την ευθυγράμμιση στόχων, δηλαδή τους διάφορους τρόπους όπου μπορεί μια επιχείρηση θέτοντας στόχους να ευθυγραμμίσει τους παραγωγικούς συντελεστές της ώστε να στρέψουν τους μικρότερους προσωπικούς τους στόχους στους στην κατεύθυνση του βασικότερου κύριου στόχου της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.