Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μαστίτιδα των αγελάδων

Μητακούδης, Σωτήριος

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής είναι οι μαστίτιδες. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια ανάλυσης αυτού του προβλήματος. Σκοπός ήταν η κατανόηση του τι ακριβώς είναι η μαστίτιδα και από ποιους παράγοντες προκαλείται. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις της μαστίτιδας τόσο στην οικονομία όσο και στην υγεία του καταναλωτή. Παράλληλα αναφέρθηκαν μηχανισμοί άμυνας των ζώων ενάντια στην μαστίτιδα και γενικότεροι χειρισμοί για την αντιμετώπιση της. Τέλος αναπτύχθηκαν μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να αποφεύγεται η εμφάνιση της μαστίτιδας. Σε μια προσπάθεια να έρθουμε πιο κοντά στο πρόβλημα της μαστίτιδας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε μονάδα γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, με σκοπό την παρουσίαση του συγκεκριμένου προβλήματος από ανθρώπους που έρχονται σε άμεση επαφή μαζί του. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντιμετώπιση της μαστίτιδας τόσο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο είναι αποτέλεσμα διαφόρων χειρισμών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια ζωής μιας αγελάδας και όχι την στιγμή εμφάνισης της νόσου. Ωστόσο, στην πράξη ίσως υπάρχει μια διαφοροποίηση αυτών των χειρισμών σε σχέση με την θεωρία καθώς ο παραγωγός λειτούργει περισσότερο εμπειρικά παρά επιστημονικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Βοοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.