Υγειονομική ταφή απορριμμάτων - ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Υγειονομική ταφή απορριμμάτων - ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε

Παλκιτζίδου, Βασιλική

Στην συγκεκριμένη εργασία πρόκειται να εξεταστεί το Σύστημα Διαχείρισης Υγειονομικής Ταφής και Ανακύκλωση των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των εργασιών Δ I A Δ Υ Μ A Α.Ε και σύμφωνα με το σύστημα Α Σ Α. 1° κεφάλαιο: Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων. Περιβαλλοντική προστασία και σωστή διαχείριση. 2° κεφάλαιο : Ανακύκλωση μέσα από το διαχωρισμό σε βασικές κατηγορίες σύμφωνα με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια . 3° κεφάλαιο: Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την τοπική κοινωνία μέσα στα πλαίσια λειτουργίας Δ I Α Δ Υ Μ A A .Ε. 4° κεφάλαιο: Εξαγωγή γενικών και ειδικών συμπερασμάτων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη μίμηση ενός επιτυχημένου μοντέλου διαχείρισης. 5° κεφάλαιο: Υποβολή προτάσεων - λύσεων για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης παράλληλα με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.