Αέριοι ρύποι και καταλύτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αέριοι ρύποι και καταλύτες

Κυπριώτης, Χρήστος
Παρίσης, Σπυρίδων

Θέμα της Πτυχιακής εργασίας αυτής είναι η μελέτη και η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των καταλυτικών μετατροπέων ως αναφορά την προσφορά και αξιοπιστία τους ως προς την καταπολέμηση των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από τις μηχανές εσωτερικής καύσης των οχημάτων. Η εργασία αυτή βασίζεται σε ένα μεγάλο δείγμα αυτοκινήτων που ελέγχθηκαν από το κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κοζάνης 5804 αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι 1359 αυτοκίνητα ελεγμένα στα 6 έτη και 14174 έτη,καθώς και 3028 4ετιας από προηγούμενες μελέτες. Η πτυχιακή αυτή εργασία έγινε στα πλαίσια μιας προσπάθειας να αποδοθεί η εικόνα της καταλυτικής τεχνολογίας όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από ένα μεγάλο δείγμα αυτοκίνητων τα οποία ακολουθούν κάποια standards για την προστασία του περιβάλλοντος στον ελληνικό χώρο είναι απαραίτητο βεβαίως να τονισθεί η αξιόλογη βοήθεια στην προσκόμιση στοιχείων για την πτυχιακή εργασία του προϊσταμένου του ΚΤΕΟ Κοζάνης καθώς και των υπαλλήλων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας - Μόλυνση
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.