Εταιρική παρουσίαση, παραγωγική διαδικασία, εγκαταστάσεις και προϊόντα, διαχείριση περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εταιρική παρουσίαση, παραγωγική διαδικασία, εγκαταστάσεις και προϊόντα, διαχείριση περιβάλλοντος

Σκόρδας, Αργύριος
Σερέτης, Χρήστος
Σταυρακάκης, Γεώργιος

Η εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ βιομηχανία κατεργασίας σιόηρου Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1962, με την αρχική επωνυμία «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ» Ελληνική βιομηχανία παραγωγής σωλήνων, ειδών υγιεινής, και θερμάνσεως Α.Ε. Σήμερα κατέχει κορυφαία θέση στην ελληνική βιομηχανία σιδήρου και για περισσότερο από 40 χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα. To 2001 το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνονται το κτίριο διοίκησης, οι ανιχνευτές ραδιενέργειας του εισερχόμενου σκραπ, τα ζύγιστρα όπου ζυγίζονται τα φορτηγά που εισέρχονται - εξέρχονται, το χυτήριο, το έλαστρο, τα αντίστοιχα γραφεία τους, το αντλιοστάσιο - αεροστάσιο, ο υποσταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά χώροι στάθμευσης και αποθήκευσης. Η παραγωγή χάλυβα περιλαμβάνει την τήξη του παλαιοσιδήρου (scrap) στον ηλεκτρικό κλίβανο υπερυψηλής ισχύος, τη μεταλλουργική του επεξεργασία στο θερμαινόμενο κάδο και τη χύτευσή του σε πρίσματα (μπιγιέτες) στην εγκατάσταση συνεχούς χύτευσης τεσσάρων γραμμών. Τις μπιγιέτες αυτές, η ποιότητα των οποίων ποικίλλει, τις παραλαμβάνει το έλαστρο και τις υποβάλλει σε θερμή έλαση μέσω της οποίας παράγονται τα διάφορα προϊόντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χάλυβας
Βιομηχανία πρώτων υλών
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.