Μοντελοποίηση κοιτάσματος βωξίτη της περιοχής "Αετοφωλιά" Οίτης με τη χρήση ειδικού μεταλλευτικού λογισμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μοντελοποίηση κοιτάσματος βωξίτη της περιοχής "Αετοφωλιά" Οίτης με τη χρήση ειδικού μεταλλευτικού λογισμικού

Παπαπαύλου, Μάριος

Κύριος στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η χρήση ειδικού λογισμικού σε όλη τη ροή των εργασιών για τη μοντελοποίηση και τον ποσοτικό και ποιοτικό υπολογισμό αποθεμάτων κοιτάσματος βωξίτη. Αναλυτικότερα οι στόχοι είναι οι εξής: ηλεκτρονική καταγραφή και ανάλυση υπαίθριας πληροφορίας, εξοικείωση με τα λογισμικά προγράμματα AUTOCADKai SURPAC-Ψηφιοποίηση δεδομένωνστο σχεδιαστικό πρόγραμμα AUTOCAD, δημιουργία βάσης δεδομένωνστο μεταλλευτικό πρόγραμμα SURPAC, δημιουργία μοντέλου, διασπορά της γεωχημείας του κοιτάσματος στο χώρο (περιεκτικότητες των χημικών στοιχείων), κυβισμός, γνώση των αποθεμάτων, γνώση της αποληψιμότητας.Σωστός σχεδιασμός εκμετάλλευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία
AutoCAD
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.