Ρύπανση της ατμόσφαιρας στην περιοχή του λεκανοπεδίου Κοζάνης- Πτολεμαΐδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ρύπανση της ατμόσφαιρας στην περιοχή του λεκανοπεδίου Κοζάνης- Πτολεμαΐδας

Χατζημπεντέλης, Γεώργιος

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει στοιχεία για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην περιοχή του λεκανοπεδίου Κοζάνης - Πτολεμαΐδας. Κάνει αναφορά στη δομή της ατμόσφαιρας, στη σύνθεση του ατμοσφαιρικού αέρα, στους ρύπους από διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλους αέριους ρύπους. Αναλύει τα είδη των ρυπαντών, το βαθμό ρύπανσης του περιβάλλοντος, των βιολογικών οργανισμών και του βιοτικού περιβάλλοντος. Στο τέλος παρουσιάζεται μια τεχνική μελέτη με μετρήσεις και καταγραφή των ρύπων για το έτος 1999 οι οποίες έγιναν από τους σταθμούς μέτρησης Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Δρέπανο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ατμοσφαιρική έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.