Έρευνα για τη διάβρωση του οπλισμένου σκυροδέματος στις γέφυρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Έρευνα για τη διάβρωση του οπλισμένου σκυροδέματος στις γέφυρες

Χατζηβασιλειάδου, Δέσποινα

Η διπλωματική αυτή κάλυψε και ανέλυσε την διαδικασία της διάβρωσης του οπλισμένου σκυροδέματος και πιο συγκεκριμένα του οπλισμού των γεφυρών. Η διάβρωση μπορεί να προκληθεί από διαφόρους παράγοντες όπως από την παρουσία χλωριδίων ή με την κατασκευή της γέφυρας σε θαλάσσιο περιβάλλον. Η μέθοδος της ερευνάς που πραγματοποιείτε για να αναλύσουμε και να βρούμε ότι υφίσταται διάβρωση σε μια γέφυρα, παρουσιάζονται σε επόμενο κεφαλαίο, καθώς η πιο λεπτομερής έρευνα που μπορεί να πραγματοποιηθεί για τον έλεγχο της διάβρωσης. Επίσης παρουσίαση των ζημιών που υφίσταται το οπλισμένο σκυρόδεμα από την διάβρωση του οπλισμού παρουσιάζονται στην πορεία της διπλωματικής. Σε επόμενο κεφάλαιο γίνετε η λεπτομερής παρουσίαση όλων των μεθόδων που υπάρχουν για την επισκευή της ζημιάς από την διάβρωση. Ανάλυση της μεθόδου της καθοδικής προστασίας για την επισκευή, συντήρηση και προστασία του οπλισμένου σκυροδέματος είναι το επόμενο υποκεφάλαιο, και ακολουθεί υποκεφάλαιο που παρουσιάζει τα περισσότερα υλικά που είναι διαθέσιμα για την επισκευή του κατεστραμμένου οπλισμού, παρουσιάζοντας επίσης τα στάνταρτς που πρέπει να έχουν. Μοντέλα παραγωγής και προστασίας γεφυρών αποτελούν θέμα συζήτησης του επομένου κεφαλαίου και η διπλωματική ολοκληρώνεται με την συζήτηση καθώς και με συστάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή ώστε να αποφύγουμε ή έστω να ελαχιστοποιήσουμε την διάβρωση του οπλισμένου σκυροδέματος. Καταλήγοντας έχουμε να επισημάνουμε ότι δεν δίδετε ιδιαίτερη σημασία στον επιστημονικό και πιο πολύ πρακτικό τομέα που μπορεί να έχει η διάβρωση του οπλισμένου σκυροδέματος που αν δεν παρακολουθηθεί, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Γέφυρες - Σχέδιο και κατασκευή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.