Ατμοσφαιρική ρύπανση νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση νομού Κοζάνης

Μεσελίδου, Γεωργία

Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα εξετάσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του αέρα στην πόλη της Κοζάνης για τα έτη 2001, 2002 και θα συγκρίνουμε τις διαφορές, καθώς επίσης για το έτος 2002 θα συγκρίνουμε τιμές συγκεντρώσεων ρύπανσης ανάμεσα σε δύο σημεία στην πόλη (ωδείο-λαϊκή). Στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε περιληπτικά την ατμόσφαιρα και πως αυτή λειτουργεί, στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξετάσουμε αναλυτικά την ποιότητα του αέρα στην πόλη της Κοζάνης και τους παράγοντες που συντελούν στην ρύπανση, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις τιμές των CO, S02, 03, TSP από τον σταθμό της νομαρχίας στο ωδείο (2001-2002) και θα συγκρίνουμε τις τιμές των S02, 03, TSP (2002) μεταξύ του σταθμού που υπάρχει στην περιοχή της λαϊκής και του σταθμού στο ωδείο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.