Περιγραφή εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών για τον προσδιορισμό της βραχομάζας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Περιγραφή εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών για τον προσδιορισμό της βραχομάζας

Νώτη, Δήμητρα

Ο κύριος στόχος μιας πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει η σωστή προσέγγιση του θέματος. Συγκεκριμένα η εργασία αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις μεθόδους για τον προσδιορισμό μιας βραχόμαζας. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται κάποια γενικά στοιχεία και πληροφορίες για το τι είναι βραχόμαζα. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την βραχόμαζα και παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα συστήματα ταξινόμησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή, εξέταση και δοκιμή της βραχόμαζας στην φυσική της κατάσταση. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό των ασυνεχειών, στην κατάταξη τους και στον ρόλο των υλικών πληρώσεως και του νερού. Τέλος, η πτυχιακή εργασία καταλήγει σε γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τον προσδιορισμό της βραχόμαζας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωλογία
Έδαφος - Σύνθεση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.