Επεξεργασία και διαχείρηση βιομηχανικών αποβλήτων στο νομό Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επεξεργασία και διαχείρηση βιομηχανικών αποβλήτων στο νομό Θεσσαλονίκης

Τσιφοπούλου, Χρυσάνθη
Χατζοπούλου, Μαρία

Ο σκοπός της εργασίας ήταν η παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στο Ν. θεσ/νίκης όσον αφορά την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων και των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που δόθηκαν από τις διάφορες υπηρεσίες και προσδιορίστηκαν οι βασικές αιτίες ρύπανσης των αποδεκτών. Επίσης έγινε μια παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα με βάση τις μελέτες που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία (ΝΑΘ). Αναφέρονται σ ένα κεφάλαιο στις εταιρείες που εδρεύουν στο Ν. θεσ/νίκης για να αποδειχθεί κατά πόσο σωστά λειτουργούν και τις γραμμές επεξεργασίας των αποβλήτων τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Απόβλητα
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.