Μελέτη HACCP-ISO 9001:2000 της βιομηχανικής μονάδας ζάχαρης του εργοστασίου Πλατεός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μελέτη HACCP-ISO 9001:2000 της βιομηχανικής μονάδας ζάχαρης του εργοστασίου Πλατεός

Γιατζιτζίδου, Ευδοξία

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για την Ε.Β.Ζ. και την ιστορία της από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα. Αναφέρονται δε και ορισμένα στοιχεία για την πρώτη ύλη, τα ζαχαρότευτλα και για το κύριο προϊόν της διεργασίας, την ζάχαρη. Στην συνέχεια γίνεται λόγος για τις παρεμβάσεις HACCP στο εργοστάσιο του Πλατέος αναλύοντας τα κρίσιμα σημεία (CCP’s). Αναφέρεται επίσης το διάγραμμα ροής παρασκευής της ζάχαρης όπου αναλύονται τα στάδια από τα οποία διέρχεται η πρώτη ύλη μέχρι να καταλήξει με την μορφή του τελικού προϊόντος. Μετά δίνονται οι οδηγίες εργασίας, τα αρχεία, και το εγχειρίδιο της Ε.Β.Ζ. Επιπλέον δίνεται έμφαση για το ISO 9001:2000 και για την πιστοποίηση των εργοστασίων της Ε.Β.Ζ. (κατά ISO). Στην συνέχεια δίνονται οι οδηγίες εργασίας, τα αρχεία, και το εγχειρίδιο της Ε.Β.Ζ.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία πρώτων υλών
Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.