Ανάλυση του κλάδου των τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ανάλυση του κλάδου των τραπεζών

Κάγκα, Περσεφόνη

Όσον αφορά τώρα στον κλάδο των τραπεζών, αυτός αποτελείται από 12 τράπεζες, εκ των οποίων οι πέντε είναι μετοχές του Γ ενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, πράγμα που εκφράζει τη δυναμικότητα του κλάδου συγκριτικά και με άλλους κλάδους. Από μια πρώτη ανάλυση όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στον τραπεζικό κλάδο, με βάση τη χρηματιστι/ριακή τους αξία προκρίθηκαν τέσσερις, οι οποίες θεωρούνται οι ισχυρότερες του κλάδου. Αυτές δεν είναι άλλες από την Εθνική, την Εμπορική, την Alpha και την Eurobank, οι οποίες συμμετέχουν όλες στον Γενικό Δείκτη και είναι εκείνες οι τράπεζες που ελέγχουν την αγορά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εδώ και πολλά χρόνια. Μετά την χρηματιστηριακή ανάλυση, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση με αριθμοδείκτες για τους τέσσερις ισχυρότερους ομίλους, αξιολογούνται στο τέλος της εργασίας, στο κεφάλαιο Γενικά συμπεράσματα. Εκεί βρίσκονται και τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης που ακολούθησε.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.