Φυσικό αέριο - υγραέριο - εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Φυσικό αέριο - υγραέριο - εφαρμογές

Βαρκάρης, Βασίλειος
Ριτζάκης, Ιωσήφ

Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Περιγράφονται τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των δικτύων και διατυπώνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας καθώς και ο τρόπος επιλογής και διαστασιολόγησής τους. Αναλύεται μεθοδικά ο αλγόριθμος υπολογισμού των σωληνώσεων ενός δικτύου, στο πλαίσιο της μελέτης συγκεκριμένου δικτύου παροχής φυσικού αερίου σε βιομηχανικό και οικιακό καταναλωτή. Η μέθοδος υπολογισμού των δικτύων, αναπτύχθηκε με χρήση «visual basic» σε περιβάλλον Excel και δίνεται στο τέλος της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή. Αναπτύσσεται ο τρόπος σχεδιασμού της κεντρικής «μονάδας» ενός δικτύου διανομής, του σταθμού ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου και παρουσιάζεται η διαστασιολόγηση του επιμέρους εξοπλισμού του. Τέλος εξετάζεται το πρόβλημα της αντικεραυνικής προστασίας των χαλύβδινων δικτύων φυσικού αερίου και μελετώνται οι δυνατότητες των μεθόδων προστασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.