Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας την πενταετία 2000-20005

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας την πενταετία 2000-20005

Δημόπουλος, Ιωάννης

Στη παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των σημαντικότερων μακροοικονομικών μεγεθών αλλά και των παραγόντων εκείνων οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Οικονομία. Μακροοικονομικά μεγέθη όπως: το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), ο πληθωρισμός, η ανεργία, το χρηματιστήριο. Αλλά και παράγοντες όπως: ο τουρισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλύονται παρακάτω για την πορεία τους μέσα σε αυτή τη κρίσιμη και μεταβατική περίοδο για τη χώρα μας όπως είναι η περίοδος από το 2000 και μετά. Επίσης αναφέρονται μέτρα και πολιτικές αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και προβλέψεις για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία - Δημόσιος Τομέας - Ελλάδα
Μακροοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.