Σχεδίαση διαφημιστικού προγράμματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Σχεδίαση διαφημιστικού προγράμματος

Γραμμενή, Αντιγόνη

Επιχειρώντας να προσεγγίσω και να αναλύσω το θέμα της εργασίας μου, «Σχεδίαση Διαφημιστικού Προγράμματος», ήρθα σε στενή επαφή με τον κόσμο της διαφήμισης. Φυσικά με την εργασία αυτή δεν είναι δυνατό να εξαντλήσω το θέμα, ειδικά με την έκταση που έχει πάρει σήμερα η διαφήμιση. Η προσπάθειά μου εστιάστηκε στο να δώσω με τη βοήθεια κειμένων και παραδειγμάτων-φωτογραφιών μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τη σχεδίαση του διαφημιστικού προγράμματος. Η εργασία δομείται σε εννέα κεφάλαια και ένα παράρτημα. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά στη διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών. Το δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζει θέματα που αφορούν στη σχεδίαση των προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης. Το τρίτο κεφάλαιο δίνει βάρος στον καθορισμό των διαφημιστικών στόχων. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό της διαφήμισης. Το πέμπτο κεφάλαιο θεωρείται το πιο δημιουργικό, έχει σχέση με τη σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαμόρφωση του περιγράμματος της διαφήμισης και το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με το σχηματισμό του διαφημιστικού κειμένου. Το όγδοο κεφάλαιο σχετίζεται με την απεικόνιση της διαφήμισης. Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. Το παράρτημα αποτελείται από δύο μελέτες περίπτωσης. Η πρώτη μελέτη παρουσιάζει τη λειτουργία του διαφημιστικού γραφείου ΣΚΕΤΙΣ και η δεύτερη προσπαθεί με τη μορφή μιας συνέντευξης να εστιάσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε μία μεγάλη εταιρεία, ση συγκεκριμένη περίπτωση την ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Ε, και μιας διαφημιστικής εταιρείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.