Η αφαλάτωση σαν εναλλακτική πηγή νερού σε περιοχές φτωχές σε γλυκό νερό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η αφαλάτωση σαν εναλλακτική πηγή νερού σε περιοχές φτωχές σε γλυκό νερό

Τζήμας, Χρήστος

Στο πρώτο κεφάλαιο επισημαίνεται η σπουδαιότητα του νερού για τον πλανήτη μας καθώς και η προέλευση και οι ιδιότητες του πόσιμου και θαλασσινού νερού. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόβλημα της έλλειψης του νερού που αφορά πολλές περιοχές στην Ελλάδα και κυρίως τα νησιά. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία στον τομέα της αφαλάτωσης που δίνονται μέσα από διαγράμματα οι εφαρμογές των μεθόδων αφαλάτωσης ανά τον κόσμο και οι προδιαγραφές καταλληλότητας του νερού για να είναι πόσιμο. Επίσης πίνακες με διάφορα στοιχεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι αφαλάτωσης και γίνεται μια ανάλυση όλων των θερμικών μεθόδων, δηλαδή των μεθόδων που πραγματοποιούν αλλαγή φάσης του νερού, για να πάρουμε το καθαρό προϊόν (πόσιμο νερό). Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τις επιφανειακές ιδιότητες των μεμβρανών, καθώς και τις μονάδες διαχωρισμού - (μεμβράνες)-της αντίστροφης ώσμωσης. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ροή του νερού διαμέσου των μεμβρανών καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτή. Επίσης αναφέρονται τα αίτια ρύπανσης των μεμβρανών και η αντιμετώπισή τους. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια τεχνοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των μεθόδων αντίστροφης ώσμωσης και ηλεκτροδιαπίδυσης. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αφαλάτωση σαν μια συμφέρουσα οικονομικώς εναλλακτική πηγή νερού. Τέλος γίνεται ανάλυση κόστους μικρής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αφαλάτωση νερού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.