Η οικονομική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία του νομού Βοιωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η οικονομική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία του νομού Βοιωτίας

Παπαϊωάννου, Αργυρώ

Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη ακολούθησε η έρευνα για την συγκέντρωση του υλικού. Η έρευνα απαίτησε επανειλημμένες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες με βασικότερες τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, την Στατιστική Υπηρεσία, το Δημαρχείο Λιβαδειάς καθώς και το Επιμελητήριο Βοιωτίας. Η έρευνα απέδωσε ένα αρκετά πλούσιο υλικό, μετά την επεξεργασία του οποίου εκπόνησα την παρούσα πτυχιακή. Εξετάζονται οι στόχοι και η άσκηση της περιφερειακής πολιτικής. Παρουσιάζεται το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Μελετάται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και η διάρθρωση του στο νομό Βοιωτίας. Επίσης ασχολείται με τα περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στην Ελλάδα. Επίσης αναλύσει τις πολιτικές των επενδυτικών κινήτρων και την περιφερειακή ανάπτυξη από το Β’, το Ρ Κ.Π.Σ. καθώς και το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακός προγραμματισμός
Περιφερειακή πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.