Ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2005 (EL)
Ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά

Μπρουσοβάνα, Ιωάννα-Ειρήνη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία εισαγωγής ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας στην αγορά, από τη στιγμή που συλληφθεί η ιδέα μέχρι και τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί το λανσάρισμα στην αγορά. Προσπαθώντας λοιπόν να ανιχνεύσουμε το τοπίο γύρω από μια σύγχρονη επιχείρηση θα συναντήσουμε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων, κορεσμένες αγορές, διαρκώς μεταβαλλόμενα μερίδια αγοράς ταχείες αλλαγές στις ανάγκες των καταναλωτών, αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον (απελευθέρωση και διεθνοποίηση των αγορών, συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων), ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών και της επιστήμης των πληροφοριών, καθώς και κατάργηση των παραδοσιακών εμπορικών συνόρων μέσα από τις συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.