Ο πρωτογενής τομέας του Ν. Κοζάνης και η συμβολή της Αγροτικής Τράπεζας στην ανάπτυξή του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο πρωτογενής τομέας του Ν. Κοζάνης και η συμβολή της Αγροτικής Τράπεζας στην ανάπτυξή του

Φούντα, Ευαγγελία
Τσιαρδάκα, Αθηνά

Η παρούσα εργασία με θέμα « Ο Πρωτογενής Τομέας του Ν.Κοζάνης και η συμβολή της Αγροτικής Τράπεζας στην ανάπτυξη του...» πραγματεύεται την συμβολή της ΑΤΕ στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα του Νομού Κοζάνης και κατ’ επέκταση εξετάζει την σημαντικότητα του ρόλου της Αγροτικής Τράπεζας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Ν Κοζάνης. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και οι τομείς της δραστηριότητας της. Σκιαγραφείται η πορεία, η δομή, η οργάνωση, τα προσφερόμενα προϊόντα της κατεξοχήν εξειδικευμένης Τράπεζας για τον αγροτικό οικονομικό ιστό της χώρας. Στο 2° κεφάλαιο αναλύεται η αγροτική ταυτότητα του Νομού Κοζάνης. Αποτυπώνεται η εικόνα του Πρωτογενούς Τομέα, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που απορρέουν. Συνοπτικά φαίνεται ότι ο Νομός Κοζάνης, ορεινή περιοχή για τα δεδομένα της Ελλάδος, μέχρι το 1970 συγκαταλεγόταν στους φτωχότερους Νομούς της χώρας. Ο πληθυσμός ασχολείτο κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ ήταν και απομονωμένος από τα κεντρικά οδικά δίκτυα της χώρας. Η εκμετάλλευση των λιγνιτοφόρων κοιτασμάτων που υπάρχουν στο υπέδαφος της περιοχής, έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία του Τα μικρά οροπέδια, που σχηματίζονται στην περιοχή, αν και χαμηλής αποδοτικότητας, καλλιεργούνται. Τα κύρια προϊόντα, που παράγει ο Νομός, είναι σιτηρά, καπνά, όσπρια υψηλής ποιότητας, ενώ σε ορισμένους δήμους ευδοκιμεί η πατάτα και τα δενδροκομικά, όπως μήλα και ροδάκινα. Ένα μοναδικό προϊόν, που παράγεται επί αιώνες στην περιοχή, είναι το βολβόριζο φυτό «Κρόκος», που καλλιεργείται στο ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμά και έχει καταστήσει την Κοζάνη γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Η αμπελοκαλλιέργεια είναι, επίσης, ένας τομέας γεωργικής παραγωγής, σε περιορισμένη όμως κλίμακα, ενώ το κρασί και το τσίπουρο, που παράγονται, απορροφούνται από την τοπική κατανάλωση. Πηγή ζωής για την περιοχή αποτελεί διαχρονικά και η κτηνοτροφία. Τα βουνά και τα λιβάδια, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του Νομού, ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα του Νομού Κοζάνης είναι υψηλής ποιότητας. Ονομαστά είναι το τουλουμίσιο τυρί, ο μπάτζιος, τα λευκά τυριά του Βοΐου, το κεφαλοτύρι και το μανούρι της Βλάστης. Στο 3° κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος της Αγροτικής Τράπεζας στην ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα του Νομού Κοζάνης, προς τον οποίο παρέχει ποικιλία χρηματοδοτικών προγραμμάτων και διαχειρίζεται επίσης ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα. Τέλος, στο 4° κεφάλαιο, μετά την ανάλυση που έχει προηγηθεί γίνεται μια σύνοψη κατά την οποία συμπεραίνεται ότι ο Πρωτογενής Τομέας του Ν Κοζάνης δεν έχει ικανοποιητική ανάπτυξη αλλά γίνονται προσπάθειες από τις διάφορες υπηρεσίες για την ανατροπή αυτής της κατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Αγροτική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.