Τμηματοποίηση των επιχειρήσεων: καταμερισμός της εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Τμηματοποίηση των επιχειρήσεων: καταμερισμός της εργασίας

Αδαμάκη, Δήμητρα

Σήμερα λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι, αν θέλουν να επιζήσουν, να προσαρμοστούν στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον και στις απαιτήσεις των πελατών τους. Τα άτομα επιδιώκουν σήμερα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες που να έχουν υψηλή ποιότητα, χαμηλή τιμή και σύντομη παράδοση. Αυτό όμως απαιτεί ένα σύγχρονο μάνατζμεντ και ένα μάνατζερ που να κατανοεί τις λειτουργίες του μάνατζμεντ, την ανθρώπινη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση των ατόμων και των ομάδων μέσα στον οργανισμό. Στην καθημερινή αντιμετώπιση των αναγκών μας ερχόμαστε σε επαφή με οργανισμούς και όλες οι δραστηριότητες, γενικά, της ζωής μας έχουν σχέση με αυτούς. Είναι λοιπόν φανερό ότι για μια τέτοια ομαλή συναλλαγή αποτελεί προϋπόθεση η εξουδετέρωση των προβλημάτων και δυσαρεσκειών γι' αυτούς που εργάζονται ή συναλλάσσονται με κάποιο οργανισμό. Και αυτό θα επιτευχθεί με την εξασφάλιση ικανών και κατάλληλων μάνατζερς ή διευθυντών. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να μελετηθούν με προσοχή οι οργανισμοί, να εξεταστεί πώς σχεδιάζονται και οργανώνονται, πώς λειτουργούν, πως μεγαλώνουν ή μικραίνουν, πώς καταργούνται, πως επηρεάζουν, τέλος, γενικότερα τη ζωή μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.