Αγροτική ανάπτυξη στο Νομό Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αγροτική ανάπτυξη στο Νομό Πιερίας

Παπαγεωργάκης, Αναστάσιος

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται η ανταγωνιστικότητα οι στόχοι και η άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής της ελληνικής γεωργίας καθώς και οι επιπτώσεις από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται η γεωργία στην Ευρώπη και η εξέλιξη τής Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την Κοινή Αγροτική Πολιτική που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής ταυτότητας του Νομού Πιερίας, με την ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η κατάσταση του προτογενή τομέα στον Νομό Πιερίας, με πλήρη στατιστικά στοιχεία. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια SWOT ανάλυση του Ν. Πιερίας. Παρουσιάζονται μετά από μια μικρή σύνοψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νομού. Από τα κυριότερα πλεονεκτήματα του νομού είναι: το ήπιο κλίμα, το πλούσιο υδάτινο δυναμικό, την θέση του Νομού, που είναι πολύ κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα και η οδική σύνδεση του Νομού με τα μεγάλα αυτά αστικά κέντρα, τις μεγάλες ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που συγκεντρώνει ο ορεινός όγκος του Ολύμπου, την ύπαρξη μεγάλης έκτασης πεδινής εύφορης γεωργικής γης. Ενώ τα κυριότερα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζει ο νομός είναι: η γεωγραφική θέση, η μικρή απόσταση από το μείζον διοικητικό και επιχειρηματικό κέντρο της Βόρειας -Ελλάδος, την Θεσσαλονίκη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.