Το πράσινο μάρκετινγκ και η Greenpeace

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το πράσινο μάρκετινγκ και η Greenpeace

Μόσχου, Μαρία-Ιωάννα

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στο Πράσινο Μάρκετινγκ και το δεύτερο στο παράδειγμα της Greenpeace. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της φιλοσοφίας του πράσινου μάρκετινγκ, των πράσινων καταναλωτών, της στρατηγικής των πράσινων επιχειρήσεων και εταιριών καθώς και η παράθεση παραδειγμάτων εταιριών παραγωγής και προώθησης πράσινων προϊόντων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παράδειγμα της Greenpeace ξεκινώντας από τη γέννησή της και αναλύοντας τις αρχές και τις δράσεις της. Τέλος το οικολογικό πρόβλημα παρουσιάζεται με όλες τις πτυχές του και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισής του. Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε υλικό από διάφορες ιστοσελίδες και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν: η ανάγνωση - ανάλυση -σύγκριση και επιλογή των σημαντικότερων πληροφοριών άλλοτε δίνοντας το νόημά τους και άλλοτε μεταφράζοντας.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική
Επιχειρηματικότητα
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.