Προβλήματα και προοπτικές των ΜΜΕ επιχειρήσεων στο νομό Ημαθίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Προβλήματα και προοπτικές των ΜΜΕ επιχειρήσεων στο νομό Ημαθίας

Σταθάτος, Πασχάλης

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι εξετάσω τον επιχειρηματικό ιστό του Νομού Ημαθίας. Που είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μ.Μ.Ε. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στις Πολιτικές Στήριξης των Ελληνικών Μ.Μ.Ε. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφετε η Κοινωνικοοικονομική Φυσιογνωμία του Νομού Ημαθίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφερόμαστε σε μερικές από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας. Στο έκτο κεφάλαιο διεξάγετε η Εμπειρική Έρευνα ,όπου ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο που διανείμαμε και συγκεντρώσαμε συμπληρωμένο. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την ανάλυση.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.