Εγγραφές κλεισίματος τέλους χρήσης και σύνταξη ισολογισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εγγραφές κλεισίματος τέλους χρήσης και σύνταξη ισολογισμού

Βατκάλη, Κυριακή

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η εκπόνηση της συστηματικής προσέγγισης του ζητήματος των εγγραφών τέλους χρήσης και τη σύνταξη Ισολογισμού, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον από αυτή εξαρτάται ο προσδιορισμός της περιουσιακής κατάστασης της οικονομικής μονάδας, για την οποία άμεσοι ενδιαφερόμενοι είναι οι μέτοχοι, οι επενδυτές, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και το κράτος για φορολογικούς λόγους. Γίνεται σχετική αναφορά των εννοιών και των σκοπών της απογραφής και της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων. Καταγράφονται οι όροι, καθώς επίσης και οι μέθοδοι που ακολουθούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης αναφέρεται στο τέλος του κεφαλαίου το κύρος των βιβλίων και των στοιχείων. Παρουσιάζονται οι εγγραφές τέλους χρήσης. Αναφέρονται οι εγγραφές τακτοποίησης και καταγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι μέθοδοι αποσβέσεων. Τέλος, προσδιορίζονται τα λογιστικά σφάλματα που μπορεί να προκόψουν κατά την καταγραφή τους και δίνονται οι πιθανοί τρόποι διόρθωσής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Ισολογισμοί
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.