Οι βωξιτικοί ορίζοντες της ζώνης Παρνασσού - Γκιώνας και οι εταιρείες εκμετάλλευσης αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι βωξιτικοί ορίζοντες της ζώνης Παρνασσού - Γκιώνας και οι εταιρείες εκμετάλλευσης αυτών

Κούτρη, Ειρήνη

Στην παρούσα εργασία έχει γίνει μια προσπάθεια συγκέντρωσης των στοιχείων που αφορούν τα βωξιτικά κοιτάσματα της ζώνης Παρνασσού - Γκιώνας καθώς και πληροφορίες για τις εταιρείες που ασχολούνται με την εκμετάλλευση αυτών. Στο εισαγωγικό Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται τα σχετικά με την προέλευση, την χημική και ορυκτολογική σύσταση, τη μορφολογία, την παραγωγή και εκμετάλλευση του βωξίτη, στον ελλαδικό κυρίως χώρο, αλλά και σε ευρύτερη κλίμακα. Στο Κεφάλαιο 2 εξηγούνται λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της μορφολογίας της ζώνης Παρνασσού - Γκιώνας καθώς και επί των υλικών που σχημάτισαν τους βωξιτικούς ορίζοντες αυτής. Στα Κεφάλαια 3, 4 και 5 γίνεται μια ανασκόπηση των εταιρειών που ασχολήθηκαν με την εκμετάλλευση βωξίτη στη συγκεκριμένη ζώνη, και για καθεμία εξ’ αυτών παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με: την ιστορία, την εξέλιξη εκμετάλλευσης, τα μεταλλεία που λειτουργούν, την παραγωγή, τα αποθέματα και την εξαγωγή ή τον εμπλουτισμό βωξίτη, καθώς και τις μεθόδους εκμετάλλευσης που ακολουθούν είτε υπόγεια είτε επιφανειακά. Στο Κεφάλαιο 6 δίνεται και συζητείται εκτενώς ένα παράδειγμα, που αφορά τη μελέτη περίπτωσης εκμετάλλευσης του βωξιτικού φακού “Αγία Αννα Α”. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 γίνεται συζήτηση επί του περιβάλλοντος και των πολιτικών που ακολουθούνται από τις αναφερόμενες εταιρείες για την αποκατάσταση αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα
Μεταλλεία
Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.