Δημόσιες σχέσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Δημόσιες σχέσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις

Καμπισιούλη, Χρυσάνθη

Κατά τα περασμένα έτη, η ελληνική οικονομία παρουσίασε σταθερή πρόοδο. Στο επίπεδο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας έγιναν σημαντικά βήματα προς την μακροοικονομική σταθεροποίηση, το δραστικό περιορισμό του πληθωρισμού και την δημιουργία μιας πιο ευνοϊκής ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας, πράγμα που έχει βελτιώσει το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, η παραγωγικότητα της εργασίας των Τουριστικών Επιχειρήσεων παραμένει ακόμα κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική οικονομία παραμένει προσανατολισμένη σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, στις οποίες η ποιότητα, ο σχεδιασμός, η καινοτομία και το επίπεδο εξειδίκευσης προϊόντων (αγαθά και υπηρεσίες) είναι χαμηλά. Στην πραγματικότητα, η συνολική εικόνα του ελληνικού τουριστικού συστήματος χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από «δυαδικότητα». Από τη μια υπάρχει ένας αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν στις νέες δυσκολίες και προκλήσεις. Μια άλλη ομάδα Τουριστικών Επιχειρήσεων από την άλλη, δείχνει ένα υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας και καθαρά σημάδια δυναμικής δραστηριοποίησης στις αυξανόμενα ευνοϊκές συνθήκες της νέας αγοράς, λόγο της χρήσης σε εργασιακές θέσεις ατόμων με σπουδές και γνώσεις πάνω στις τεχνικές των Δημοσίων Σχέσεων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η μεγάλη πρόκληση κατά τα επόμενα χρόνια θα είναι η ενίσχυση του δυναμικού τμήματος του παραγωγικού συστήματος με τον εμπλουτισμό του με νέα μέλη, με επιστημονική γνώση των μεθόδων των Δημοσίων Σχέσεων και την εφαρμογή τους στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.