Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Παπαγεωργίου, Ευτέρπη

Στην εργασία θα αναλύσουμε το ΧΑΑ αλλά θα κάνουμε και χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών που είναι στο χρηματιστήριο. Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν διάφορα εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής κατάστασης μιας εταιρείας. Οι τεχνικές αυτές είναι η τεχνική ανάλυση δεικτών και η θεμελιώδη ανάλυση που βασίζεται στις λογιστικές καταστάσεις μιας εταιρείας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δυο αυτών μεθόδων μας επιτρέπουν να: 1 Εκτιμήσουμε τη θέση μιας επιχείρησης. Επισημάνουμε τομείς με προβλήματα που χρειάζονται προσοχή. Σχεδιάσουμε και προβλέψουμε την χρηματοοικονομική πορεία μιας επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.