Τραπεζικό σύστημα: management, διοίκηση τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τραπεζικό σύστημα: management, διοίκηση τραπεζών

Γιαννή, Αναστασία

Οι εξελίξεις στο χώρο των τραπεζών, τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες. Η διεθνής οικονομική κρίση έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο στην Ελληνική οικονομία και την τραπεζική αγορά. Η ανάγκη υιοθέτησης της φιλοσοφίας και χρησιμοποίησης των τεχνικών του Management εμφανίζεται όλο και πιο επιτακτική. Στο Πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας γίνεται μία εισαγωγή στο τραπεζικό περιβάλλον για να κατανοήσουμε την ανάγκη δημιουργίας των τραπεζών και οριοθετούνται τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τραπεζικής παρουσιάζοντας στοιχεία όπως ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των τραπεζών καθώς και οι επιπτώσεις της συνθήκης της Βασιλείας στη σύγχρονη τραπεζική. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος αλλά και σύνδεση με την σημερινή τραπεζική πραγματικότητα. Παράλληλα γίνεται αναφορά και σε τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην τυπική οργάνωση ενός σύγχρονου τραπεζικού ιδρύματος και παραθέτει εναλλακτικές επιλογές οργάνωσης. Αναλύεται η σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, της υλικής υποδομής και γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών, των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών μιας τράπεζας. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αντίστοιχα αναλύονται η σπουδαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού των τραπεζών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλυσης και υπολογισμού της αποδοτικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην χρηματοπιστωτική κρίση με τα νέα δεδομένα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δημοσιονομικής οικονομικής πολιτικής αλλά και κοινωνικής αστάθειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικό μάνατζμεντ
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.