Τραπεζικό σύστημα: management, διοίκηση τραπεζών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Τραπεζικό σύστημα: management, διοίκηση τραπεζών

Γιαννή, Αναστασία

Οι εξελίξεις στο χώρο των τραπεζών, τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες. Η διεθνής οικονομική κρίση έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο στην Ελληνική οικονομία και την τραπεζική αγορά. Η ανάγκη υιοθέτησης της φιλοσοφίας και χρησιμοποίησης των τεχνικών του Management εμφανίζεται όλο και πιο επιτακτική. Στο Πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας γίνεται μία εισαγωγή στο τραπεζικό περιβάλλον για να κατανοήσουμε την ανάγκη δημιουργίας των τραπεζών και οριοθετούνται τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τραπεζικής παρουσιάζοντας στοιχεία όπως ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των τραπεζών καθώς και οι επιπτώσεις της συνθήκης της Βασιλείας στη σύγχρονη τραπεζική. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος αλλά και σύνδεση με την σημερινή τραπεζική πραγματικότητα. Παράλληλα γίνεται αναφορά και σε τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην τυπική οργάνωση ενός σύγχρονου τραπεζικού ιδρύματος και παραθέτει εναλλακτικές επιλογές οργάνωσης. Αναλύεται η σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, της υλικής υποδομής και γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών, των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών μιας τράπεζας. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αντίστοιχα αναλύονται η σπουδαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού των τραπεζών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλυσης και υπολογισμού της αποδοτικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην χρηματοπιστωτική κρίση με τα νέα δεδομένα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δημοσιονομικής οικονομικής πολιτικής αλλά και κοινωνικής αστάθειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικό μάνατζμεντ
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)