Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρίας

Πετίδου, Ελένη

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να κατανοηθεί η διαδικασία σύστασης, καθώς και η λειτουργία αυτής. Η Ε.Ε εμφανίστηκε κατά τον Μεσαίωνα και είναι προσωπική εταιρία. Θεωρείται παραλλαγή της Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε) και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών είναι ελάχιστες. Για τη σύσταση μιας Ε.Ε απαιτούνται τουλάχιστον δυο πρόσωπα, εκ των οποίων ένας είναι ομόρρυθμος εταίρος με απεριόριστη ευθύνη και ένας ετερόρρυθμος εταίρος με περιορισμένη ευθύνη. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαχείριση της εταιρίας γίνεται από τους ομόρρυθμους εταίρους και οι ετερόρρυθμοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία ενέργεια επί τούτου. Υποχρέωση ενός ετερόρρυθμου εταίρου είναι να καταβάλλει την εισφορά του (η οποία δεν μπορεί να είναι προσωπική εργασία) και να ευθύνεται μέχρι το ύψος αυτής. Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές στη φορολογία των προσωπικών επιχειρήσεων (άρθρο 6 ΦΕΚ 58 Α’) οι ετερόρρυθμες εταιρίες φορολογούνται με συντελεστή 25% επί των καθαρών κερδών και η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στο 50% των κερδών της εταιρίας. Τέλος, η Ε.Ε λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, και εφόσον δεν παραταθεί η διάρκειά της. Λόγοι λύσεως μιας προσωπικής εταιρίας μπορεί να είναι: ο θάνατος, η απαγόρευση ή πτώχευση ενός ετερόρρυθμου εταίρου. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εταιρίας, είναι απαραίτητη η δημοσίευση, χωρίς να είναι αναγκαία η εμφάνιση των αποτελεσμάτων λύσεως. Αντίθετα, αν η εταιρία δεχθεί λύση λόγω παρόδου χρόνου, δεν απαιτείται ειδική δημοσίευση λύσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Σύσταση εταιρείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.