Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρίας

Πετίδου, Ελένη

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να κατανοηθεί η διαδικασία σύστασης, καθώς και η λειτουργία αυτής. Η Ε.Ε εμφανίστηκε κατά τον Μεσαίωνα και είναι προσωπική εταιρία. Θεωρείται παραλλαγή της Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε) και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών είναι ελάχιστες. Για τη σύσταση μιας Ε.Ε απαιτούνται τουλάχιστον δυο πρόσωπα, εκ των οποίων ένας είναι ομόρρυθμος εταίρος με απεριόριστη ευθύνη και ένας ετερόρρυθμος εταίρος με περιορισμένη ευθύνη. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαχείριση της εταιρίας γίνεται από τους ομόρρυθμους εταίρους και οι ετερόρρυθμοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία ενέργεια επί τούτου. Υποχρέωση ενός ετερόρρυθμου εταίρου είναι να καταβάλλει την εισφορά του (η οποία δεν μπορεί να είναι προσωπική εργασία) και να ευθύνεται μέχρι το ύψος αυτής. Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές στη φορολογία των προσωπικών επιχειρήσεων (άρθρο 6 ΦΕΚ 58 Α’) οι ετερόρρυθμες εταιρίες φορολογούνται με συντελεστή 25% επί των καθαρών κερδών και η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στο 50% των κερδών της εταιρίας. Τέλος, η Ε.Ε λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, και εφόσον δεν παραταθεί η διάρκειά της. Λόγοι λύσεως μιας προσωπικής εταιρίας μπορεί να είναι: ο θάνατος, η απαγόρευση ή πτώχευση ενός ετερόρρυθμου εταίρου. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εταιρίας, είναι απαραίτητη η δημοσίευση, χωρίς να είναι αναγκαία η εμφάνιση των αποτελεσμάτων λύσεως. Αντίθετα, αν η εταιρία δεχθεί λύση λόγω παρόδου χρόνου, δεν απαιτείται ειδική δημοσίευση λύσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Σύσταση εταιρείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)