Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρίας = General parhnership analysis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρίας = General parhnership analysis

Φαρμακόπουλος, Χριστόδουλος
Σαμαράς, Γεώργιος

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με τη σύσταση και τη λειτουργία της Ομόρρυθμης Εταιρίας. Αρχικά αναλύουμε τις προϋποθέσεις για τη σύσταση, για το πως συντάσσεται το καταστατικό και ποια είναι η διαδικασία για την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης. Στη συνέχεια παραθέτονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων καθώς και ποιος μπορεί να ορισθεί ως διαχειριστής της εταιρίας βάσει του καταστατικού. Έπειτα γίνεται λόγος για τη φορολογία της Ο.Ε. και τους τρόπους με τους οποίους λύεται η εταιρεία. Τέλος παρουσιάζουμε το καταστατικό και τις δραστηριότητες μιας υποθετικής Ο.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.