Διαχείριση στερεών και αγροτικών απορριμάτων σε αστικές και ημιαστικές περιοχές = Administration of salid and agranian wastes at urbans and rurbans areas

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Διαχείριση στερεών και αγροτικών απορριμάτων σε αστικές και ημιαστικές περιοχές = Administration of salid and agranian wastes at urbans and rurbans areas

Ματούλη, Μαρία

Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης έμφαση δίνεται στη διαχείριση των απορριμμάτων αστικής προέλευσης. Η έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων εμφανίζει μια δυναμική με το χρόνο εξέλιξη. Η συσχέτιση μεταξύ δημόσιας υγείας και ανεπαρκών μεθόδων αποθήκευσης, συλλογής και τελικής επεξεργασίας. Στην εργασία γίνεται αναφορά στη λιπασματοποίηση των απορριμάτων και στην έννοια της δαχείρισης των απορριμάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και οι δυνατότητες μείωσης. Παρακάτω αναφέρεται ο τρόπος αποτέφρωσης των υγειονιμικών αποβλήτων και ο τρόπος επεξεργασία της ιλυός και το πως γίνεται η υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Στο τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)