Διαφορές μεταξύ λιανικού, ηλεκτρονικού εμπορίου: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα = Defferences between retail e-commerce advantaces and disadvantaces

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαφορές μεταξύ λιανικού, ηλεκτρονικού εμπορίου: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα = Defferences between retail e-commerce advantaces and disadvantaces

Γαλέτου, Αλεξάνδρα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία προσεγγίζει το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου και του λιανικού εμπορίου, αναλύονται το καθένα ξεχωριστά με έννοιες και ορισμούς και αναφέρονται οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να διεξάγουν εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίζεται στις κατηγορίες επιχείρηση προς πελάτη (B2C), επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B), πελάτης προς πελάτη (C2C), κράτος προς επιχείρηση (G2B) και κράτος προς πελάτη (G2C). Οι πιο βασικές κατηγορίες είναι η επιχείρηση προς πελάτη (B2C) και η επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B). Οι τρόποι πληρωμής στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ασφαλείς αλλά οι καταναλωτές δε μπορούν ακόμη να τους εμπιστευτούν απόλυτα γι’ αυτό επιλέγουν την αντικαταβολή που είναι ο πιο ασφαλής επειδή γίνεται κατά την παραλαβή των προϊόντων. Σαν λιανικό εμπόριο ορίζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες οι σχετικές με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές για προσωπική ή οικογενειακή χρήση. Είναι το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία διανομής. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, σε σχέση με το λιανικό, αρχίζει και κερδίζει μεγάλο έδαφος στην αγορά. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, η πίεση χρόνου, το άγχος μειώνουν την διάθεση των ανθρώπων να πάνε στα φυσικά καταστήματα, εφόσον υπάρχουν τα ηλεκτρονικά. Έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αγορές επειδή γλυτώνουν χρόνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.