Διαχείριση και επεξεργασία αστικών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση και επεξεργασία αστικών αποβλήτων

Μαυρουδή, Μαρία
Νόικος, Τριαντάφυλλος

Στην εργασία αυτή, τίθενται οι στόχοι και καθορίζονται οι δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στα πλαίσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμάτων κάθε κατηγορίας, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και η παραγωγή ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία.Η διαχείριση των απορριμάτων αναπτύσσεται με βάση την Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική. Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, υφίσταται ιεράρχηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν αναφορικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Οι στόχοι αυτά, κατά σειρά προτεραιότητας είναι: • Μείωση της ποσότητας, του όγκου και του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων •Επαναχρησιμοποίηση υλικών • Ανακύκλωση/Ανάκτηση υλικών • Ανάκτηση ενέργειας από τα υλικά που περιέχονται στα στερεά απόβλητα • Κατάλληλη υγειονομική ταφή των καταλοίπων και των αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία Αλλες αρχές οι οποίες διέπουν την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική είναι: • Η αρχή της ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης • Η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει" • Η αρχή της υπευθυνότητας του παραγωγού

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.