Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ο θεσμός του FRANCHISING

Φούσκα, Ασημίνα
Τζώρτζου, Πηνελόπη

Στην παρούσα εργασία καταγράφουμε την ανάπτυξη του θεσμού του franchising, καθώς και τις προοπτικές του για τη χώρα μας. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια να οριοθετήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργοποιούνται όλες οι σχετικές με το franchising δραστηριότητες, καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς και παράγοντες. Το μέλλον του θεσμού του franchising προβλέπεται αισιόδοξο για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα προσεχή χρόνια. Ευκαιρίες διείσδυσης για τα ευρωπαϊκά franchise concept στις αγορές των Η.Π.Α., του Καναδά, του Μεξικού και της Βραζιλίας, αλλά και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξής του στις χώρες - μέλη της Ε.Ε., όπου ακόμη παραμένουν σχετικά χαμηλά εν συγκρίσει προς το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Όμως, και για τους Έλληνες επιχειρηματίες η ένταξη σε επιτυχημένα και δοκιμασμένα συστήματα franchise είναι άμεση και ορατή διέξοδος. Ισχυρό brand name, αποδεδειγμένο μερίδιο αγοράς, διαφοροποιημένη πιστότητα, ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης και marketing, οικονομίες κλίμακος, συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή είναι ορισμένα μόνο από τα οφέλη που απολαμβάνει ο franchisee με την ένταξή του. Ωστόσο, το franchising οφείλει να προστατευθεί από τον ίδιο τον εαυτό του χαράσσοντας ευδιάκριτα πλαίσια τα οποία θα αφορούν τον ξεκάθαρο τρόπο και το πλαίσιο της λειτουργίας του. Είναι απαραίτητο, για την προστασία του, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αντιμετωπίζουν πιο υπεύθυνα τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός συστήματος franchise.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.