Μελέτη διάθρωσης προστατευόμενης περιοχής Γέρακα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μελέτη διάθρωσης προστατευόμενης περιοχής Γέρακα

Πέττας, Δανιήλ

Στην εργασία έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί και να περιγράφει το πρόβλημα της περιοχής, μιας και αυτή αποτελεί μια από τις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta - Caretta. Αρχικά γίνεται συνοπτική περιγραφή σημαντικών στοιχείων της Ζακύνθου, (μορφολογία, γεωλογική δομή, τεκτονική μακροδομή, γενετική ταξινόμηση των ακτών της κ.α.), αναφορά στο Ε.Θ.Π.Ζ (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου) και τον οργανισμό διαχείρισής του. Ακολουθεί αναφορά στη γεωλογία, τεκτονική και βλάστηση του Γέρακα. Αναφορά στις παρεμβάσεις, δραστηριότητες και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφολογία της παραλίας και της ευρύτερης περιοχής. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της βλάστησης, των γεωλογικών σχηματισμών καθώς και των ρεμάτων απορροής. Ακολουθεί περιγραφή των ενεργειών για τη σχεδίαση των χαρτών, της κατασκευής του κανάβου, της διαδικασίας καταγραφής των μετρήσεων του υψομέτρου της παραλίας κατά τα διαστήματα των μηνιαίων μετρήσεων. Τέλος γίνεται περιγραφή προτάσεων για τη μείωση της διάβρωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.