Χρήση εκρηκτικών υλών στα έργα οδοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Χρήση εκρηκτικών υλών στα έργα οδοποιίας

Μπούσης, Κωνσταντίνος

Η ανάπτυξη πού έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των εξορύξεων όσον αναφορά την εξέλιξη των μέσων κ των μεθόδων αυτής είναι αλματώδης. Τεράστιες ποσότητες πετρωμάτων εκσκάπτονται και αποκομίζονται για την εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών και την κατασκευή οδικών έργων, φραγμάτων και γενικά κάθε είδους τεχνικού έργου. Η συμβολή της χρήσεως εκρηκτικών υλών στην κατασκευή τεχνικών έργων(οδοποιίας, αποστραγγιστικών έργων, ειδικών τάφρων κ.α.) είναι λίαν σημαντική και έχει βοηθήσει τα μέγιστα σε αυτόν τον τομέα. Αυτήν ακριβώς την συμβολή της χρήσεως των εκρηκτικών υλών θα πραγματευθεί αυτή η πτυχιακή μέσα από την συλλογή εκτενών στοιχείων τόσο από την ελληνική κ ξένη βιβλιογραφία όσο και από πηγές του διαδικτύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Εκρηκτικές ύλες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.