Ο Κλάδος των snack στην Ελληνική οικονομία η περίπτωση της CHIPITA.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο Κλάδος των snack στην Ελληνική οικονομία η περίπτωση της CHIPITA.

Διαμαντής, Αθανάσιος

Από την παλαιολιθική εποχή ,οι επινοήσεις ,εφευρέσεις ,ανακαλύψεις του ανθρώπου ,άλλαξαν ,βελτίωσαν και εμπλούτισαν τη διατροφή του. Αλλά και άλλοι παράγοντες ,όπως η θρησκεία , το πολιτιστικό επίπεδο ,τα ήθη , τα έθιμα, το περιβάλλον, το κλίμα ,διαμόρφωσαν και πολλές φορές καθόρισαν της διατροφικές συνήθειες των λαών. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αναπτύξει ,ολόκληρη επιστήμη, που αντικείμενο της είναι η επεξεργασία, η μεταποίηση ,και η συντήρηση των τροφίμων. Γενικά είναι η επιστήμη της Τεχνολογίας Τροφίμων . Σήμερα η βιομηχανία τροφίμων , βασίζεται στην επιστήμη αυτή και αποτελεί απαραίτητη συνέχεια της παραγωγής της πρώτης ύλης.. Οι παράγοντες που επιδρούν στην ζήτηση των προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι: •Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, το λεγόμενο« καταναλωτικό πρότυπο» και θεωρείτε ένας από τους βασικότερους παράγοντες επίδρασης στη ζήτηση προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων. •Ο πληθυσμός. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, άρα και η ζήτηση προϊόντων. Η Ευρώπη και η ιδιαίτερα η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει έναν σταθερό αν όχι μειούμενο πληθυσμό η σύνθεση του οποίου διαφοροποιείται.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.