Διοίκηση-υπηρεσίες και έντυπα του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διοίκηση-υπηρεσίες και έντυπα του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών

Αγγελής, Κωνσταντίνος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρέχει σε όλους τους αναγνώστες, κάποιες βασικές πληροφορίες γύρω από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του καθώς και τα έντυπα που εκδίδει. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας προσπάθησα να την κάνω κατανοητή στον απλό αναγνώστη, ακόμη και σ’ αυτόν που έχει πλήρη άγνοια σε χρηματιστηριακά θέματα γενικότερα, ώστε να μάθει για το Χρηματιστήριο. Αναφερθήκαμε σε θέματα που έχουν σχέση με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπως είναι το ιστορικό ίδρυσής του, το αντικείμενο δραστηριότητάς του όπως επίσης και για τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Συμμετοχών Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.). Ανέλυσα το ρόλο της αγοράς αξιών και τις μετοχές ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης για ποιο λόγο οι επιχειρήσεις θέλουν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο ή γιατί οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές και τι είναι αυτές. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο ρόλος αυτής είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Χρηματιστήριο όπως επίσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και οι αρμοδιότητες που έχουν όλοι αυτοί. Επίσης σημαντικός είναι και ο ρόλος παίζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε όλα αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.