Οι χώροι υγιειονομικής ταφής απορριμάτων ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι χώροι υγιειονομικής ταφής απορριμάτων ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης

Καποδίστρια, Χαρίκλεια
Κυριακού, Χαράλαμπος

Η εργασία αναφέρει τις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η χωροθέτηση χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής Χ.Υ.Τ.Α , καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων (ΕΕΑ). Τα κριτήρια αυτά διακρίνονται σε : α) Γεωλογικά, υδρογεωλογικά και υδρολογικά, β) περιβαλλοντικά γ) χωροταξικά δ) λειτουργικά και γενικής φύσης και ε) οικονομικού κόστους. Με τον όρο ΕΕΑ νοούνται οι παρακάτω εγκαταστάσεις ή ο συνδυασμός αυτών : •Εγκατάσταση μηχανικής ανακύκλωσης ή / και κομποστοποίησης αποβλήτων ή ανεπεξέργαστου κλάσματος αυτών. •Εγκατάσταση θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων, προκειμένου αυτά να οδηγηθούν προς περαιτέρω επεξεργασία ή προς υγειονομική ταφή. •Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τα απόβλητα. •Εγκατάσταση προεπεξεργασίας αποβλήτων, προκειμένου αυτά να οδηγηθούν προς περαιτέρω επεξεργασία ή προς υγειονομική ταφή.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.