Γεωτεχνική μελέτη οδοποιίας = Geotechnical study of road construction

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Γεωτεχνική μελέτη οδοποιίας = Geotechnical study of road construction

Δημητριάδης, Γεώργιος
Ξανθόπουλος, Νικόλαος

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αξιολόγηση των γεωτεχνικών συνθηκών, στις θέσεις των γεωτρήσεων και φρεάτων που επιβλέψαμε στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου. Αξιολογούνται συνολικά 9 γεωτρήσεις και 20 φρέατα. ε αντιπροσωπευτικά δείγματα των γεωτρήσεων εκτελέσθηκαν εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης και αντοχής προκειμένου να διερευνηθούν επαρκώς οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των γεωτεχνικών σχηματισμών που συναντώνται στο υπέδαφος. Τα εδαφικά δείγματα, αδιατάρακτα και διαταραγμένα, υποβλήθηκαν σε δοκιμές κατάταξης, ήτοι κοκκομετρική ανάλυση, προσδιορισμό φυσικής υγρασίας, προσδιορισμό ορίων Atterberg, προσδιορισμό ειδικού βάρους και οργανικών. Αντιπροσωπευτικά δείγματα υποβλήθηκαν, επιπλέον των δοκιμών κατάταξης, σε δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης, δοκιμές ταχείας και βραδείας διάτμησης (UU και CU αντίστοιχα), δοκιμές τριαξονικής θλίψης με και χωρίς μέτρηση της πίεσης των πόρων (CUPP και UU αντίστοιχα) και σε δοκιμές συμπιεστότητας. Τα δείγματα βραχωδών σχηματισμών υποβλήθηκαν σε δοκιμές μονοαξονικής θλίψηςκαι δοκιμές σημειακής φόρτισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Γεωτρήσεις
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)