Μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων (περιοχή Βαθύλακκος Δράμας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων (περιοχή Βαθύλακκος Δράμας)

Γιαγκοζίδη, Ελευθέριος

Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στην ονομασία, είδος του έργου και γεωγραφική θέση, όπως και μια σύντομη περιγραφή του έργου. Κατόπιν όπως ακριβώς αναφέρει η εφημερίς (678) προχωράμε στο ερωτηματολόγιο με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την απάντηση των συγκεκριμένων ερωτήσεων χρειάστηκε να παρευρίσκομαι στο μέρος της διάνοιξης του λατομείου όπως επίσης και οι πληροφορίες που είχα από τον ιδιοκτήτη του λατομείου. Στη συνέχεια σύμφωνα με την δεύτερη εφημερίδα αρ. φύλλου 820 περνάμε σε μια πιο αναλυτική έκθεση της μελέτης με περισσότερα στοιχεία και μεγαλύτερη ανάλυση της καταστάσεως του συγκεκριμένου λατομείου όπως επίσης και με τους ανάλογους χάρτες που μας παρουσιάζουν την κατάσταση της περιοχής. Στο τρίτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται προτάσεις που στόχο τους έχουν την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος υπάρχουν διάφοροι χάρτες όπως και φωτογραφίες, όπου πάρθηκαν από αυτοψίες στο συγκεκριμένο μέρος του λατομείου στον Βαθύλλακο του Ν. Δράμας, που μας δείχνουν την παρούσα φάση του τοπίου πριν την διάνοιξη του λατομείου έτσι ώστε να υπάρχει μια σύγκριση μετά από αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.