Μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων (περιοχή Βαθύλακκος Δράμας)

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2003 (EN)
Μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρων (περιοχή Βαθύλακκος Δράμας)

Γιαγκοζίδη, Ελευθέριος

Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στην ονομασία, είδος του έργου και γεωγραφική θέση, όπως και μια σύντομη περιγραφή του έργου. Κατόπιν όπως ακριβώς αναφέρει η εφημερίς (678) προχωράμε στο ερωτηματολόγιο με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την απάντηση των συγκεκριμένων ερωτήσεων χρειάστηκε να παρευρίσκομαι στο μέρος της διάνοιξης του λατομείου όπως επίσης και οι πληροφορίες που είχα από τον ιδιοκτήτη του λατομείου. Στη συνέχεια σύμφωνα με την δεύτερη εφημερίδα αρ. φύλλου 820 περνάμε σε μια πιο αναλυτική έκθεση της μελέτης με περισσότερα στοιχεία και μεγαλύτερη ανάλυση της καταστάσεως του συγκεκριμένου λατομείου όπως επίσης και με τους ανάλογους χάρτες που μας παρουσιάζουν την κατάσταση της περιοχής. Στο τρίτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται προτάσεις που στόχο τους έχουν την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος υπάρχουν διάφοροι χάρτες όπως και φωτογραφίες, όπου πάρθηκαν από αυτοψίες στο συγκεκριμένο μέρος του λατομείου στον Βαθύλλακο του Ν. Δράμας, που μας δείχνουν την παρούσα φάση του τοπίου πριν την διάνοιξη του λατομείου έτσι ώστε να υπάρχει μια σύγκριση μετά από αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Λατομεία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)