Ατμοσφαιρική ρύπανση και ποιότητα του αέρα κατά τη διάνοιξη σηράγγων = Air pollution and quality of air during tunnels opening

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση και ποιότητα του αέρα κατά τη διάνοιξη σηράγγων = Air pollution and quality of air during tunnels opening

Γιαννούλα, Αγγελική

Στην παρακάτω εργασία θα εξεταστεί η έννοια των αιωρούμενων σωματιδίων, που αποτελούν μία από τις κυριότερες παραμέτρους της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Τα αιωρούμενα σωματίδια περιέχουν διάφορα συστατικά πολλά από τα οποία είναι τοξικά και επικίνδυνα. Θα παρουσιαστούνε αναλυτικά τις πηγές ρύπανσης και τους ρύπους, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγάλων αστικών κέντρων. Πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση σκόπιμο θα ήταν να επισημάνουμε τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και στην υγεία των ανθρώπων. Πέρα από τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν το βασικό κορμό της πτυχιακής εργασίας θα παρουσιαστούν κάποιες μετρήσεις όσον αφορά τη ποιότητα του αέρα κατά τη διάνοιξη σηράγγων, στοιχεία που ευνοούν την εμφάνιση υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα καθώς επίσης τους τρόπους και τα μέσα ανίχνευσης τους. Τα αιωρούμενα σωματίδια θα είναι τις επόμενες δεκαετίες ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα για την ανθρωπότητα. Ο ενημερωμένος πολίτης δεν πρέπει να πέφτει θύμα ούτε υπερβολών αλλά ούτε και υποτιμήσεων του σοβαρού αυτού θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.