Χαρακτηριστικά θαλάμων καύσης αεριοστρόβιλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Χαρακτηριστικά θαλάμων καύσης αεριοστρόβιλων

Μεταξάς, Χρήστος

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία με τίτλο Χαρακτηριστικά Θαλάμων Καύσης Αεριοστόβιλων αναλύονται τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού θαλάμων καύσης των βιομηχανικών αλλά και των αεροπορικών αεριοστρόβιλων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της αρχής λειτουργίας των αεριοστρόβιλων κινητήρων και της διαδικασίας της καύσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός ενός θαλάμου καύσης και απαιτήσεις απόδοσης που πρέπει να διέπονται, τα είδη που υπάρχουν, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά καθώς και η λειτουργία των απαραίτητων εξαρτημάτων τους. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες μεταφοράς θερμότητας σε έναν θάλαμο καύσης καθώς και οι διεργασίες ψύξης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα συστήματα έκχυσης και ανάφλεξης και τα είδη που υπάρχουν και στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία και η δομή του συστήματος μετάκαυσης αεροπορικού αεριοστρόβιλου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αεριοστρόβιλοι κινητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.