Αποκατάσταση εδαφών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε: ειδικά θέματα αποκατάστασης εδαφών του ορυχείου Αμυνταίου του νομού Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Αποκατάσταση εδαφών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε: ειδικά θέματα αποκατάστασης εδαφών του ορυχείου Αμυνταίου του νομού Φλώρινας

Φορτομάρης, Παντελής
Φορτομάρης, Βασίλειος

Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου είναι βασική πηγή οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Ως ορισμός εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος (μεταλλεύματος ορυκτού καυσίμου ή βιομηχανικού ορυκτού) ονομάζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εκσκαφή, η μεταφορά και η απόθεση του ίδιου του κοιτάσματος και των στείρων υλικών που το καλύπτουν, το περιβάλλον ή βρίσκονται μέσα σε αυτό. Η μέθοδος εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες κυριότεροι από τους οποίους είναι: α. Τα γεωμετρικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος, β. Ο όγκος των υπερκειμένων στείρων, γ. Η αξία του κοιτάσματος. δ. Η σκληρότητα των στείρων και του κοιτάσματος, ε. Η απόσταση από τον τόπο κατανάλωσης ή απόθεσης, στ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού εδάφους, ζ. Την υδροφορία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.